ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ:
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

31 Μαρτίου 2004

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

18.00

Προσφώνηση
Π. Νάσκου-Περράκη

Πρόεδρος: Ν. Ιντζεσίλογλου

18.15

Το Ρωμαϊκό Δίκαιο ως συνδετικό πολιτιστικό στοιχείο του δικαίου της ενοποιημένης Ευρώπης
Γ. Νάκος

18.35

Η νομοκανονική οργάνωση της ευρωπαϊκής ορθόδοξης διασποράς
Χ. Παπαστάθης

18.55

Σύνταγμα και συστήματα σχέσεων κράτους-θρησκευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κ. Κυριαζόπουλος

19.15

Διάλειμμα-καφές

19.30

Κριτική αποτίμηση του Σχεδίου Συνθήκης για το Σύνταγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κ. Σταμάτης

19.50

Μέθοδοι Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Ν. Ιντζεσίλογλου

20.10

Παρεμβάσεις:

Κ. Πολυζωίδης
Δ.-Ε. Τσούρκα-Παπαστάθη
Σ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου
Δ. Παπαδάτου

20.30

Συζήτηση